Sosial— og helsedirektoratet sendte onsdag ut et brev til Toll-og aviftsdirektoratet der de ber tollmyndigheten om å være spesielt oppmerksomme på denne typen import.

Sosial- og helsedirektoratet har registrert at privatpersoner i Norge importerer sæd fra utlandet, noe som er et brudd på bioteknologiloven.

– Ifølge loven er det kun virksomheter med særskilt godkjenning som har tillatelse til import av human sæd – altså ikke privatpersoner, sier seniorrådgiver Anne Forus ved avdeling for spesialisthelsetjenester i Sosial- og helsedirektoratet.

Hun påpeker at import av sæd over internett har flere ulemper utover det lovmessige.

– I Norge er reglene strenge med hensyn til testing for ulike typer smitte, det være seg HIV eller ulike typer hepatitt. Med import over internett kan det være langt mer usikkert hva man får, sier Forus til NTB.