I et brev til kommunaldirektør for organisasjon, Elin Rognes Solbu, ber AKAN-utvalget (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) i Trondheim kommune Solbu om å se på mulighetene for å sperre de kommuneansattes tilgang til pengespill på internett, deriblant nettpoker, melder Adresseavisen.

– Vi ønsker å legge inn hindringer som et forebyggende tiltak. Vi har mange ansatte i Trondheim kommune og representerer et snitt av befolkningen. Derfor må vi forvente at vi kan få de samme problemstillingene alle andre får, sier AKAN-utvalgets leder Gudrun Nordland, og tenker på at flere og flere blir avhengige av nettpoker.

Nordland understreker at hun ikke kjenner til tilfeller hvor noen av kommunens ansatte har brukt arbeidstiden til å spille på nettet, og at tiltaket er ment rent forebyggende.