ARNFINN MAUREN

JOSEFIN ENGSTRÖM

Lovforslaget finpusses nå av Kulturdepartementet, før det sendes ut på høring om to uker. Men kulturminister Trond Giske bekrefter at det vil inneholde et forbud mot transaksjoner mellom norske banker og utenlandske spillselskaper. Målet er å begrense spilleavhengighet knyttet til spill på nettet — og spesielt poker.

— Vi følger med, og er klar over den kraftige økningen det har vært i henvendelser til hjelpelinjer og støtteorganisasjoner fra personer med problemer knyttet til nettspill, sier Trond Giske.

Forutsatt at det ikke vil komme frem nye momenter i høringsperioden, regner Giske med at lovforslaget kan bli vedtatt av Stortinget i løpet av våren. Der vil det trolig få støtte fra flere enn regjeringspartiene.

Frp kritisk

— Folk vil finne omveier selv om vi innfører slike restriksjoner. Vi kan ikke lage regler som forbyr spill for det store flertallet, bare fordi noen få har problemer. Folk må selv ta ansvar for sine handlinger, sier nestleder i finanskomiteen, Ulf Leirstein (Frp).

Han synes heller at man burde forbedre opplysningsarbeidet omkring spilleavhengighet og utarbeide bedre tiltak til personer med spilleproblemer.

Enkelte banker og kortselskap har allerede innført egne rutiner for å hindre at penger tilgjengelig fra kredittkort blir brukt på nettspill. Blant annet Sparebanken Vest introduserte slike rutiner i 2006. I banken blir overføringene avvist dersom spillselskapenes identifikasjonsnummer dukker opp i transaksjonen.

  • Vi opplever at dette har hatt en preventiv effekt. Siden vi innførte kontrollen, etter to tilfeller av misbruk, har vi ikke hatt saker der kredittkort er blitt brukt til gambling, forteller informasjonsdirektør Jørn Lekve i Sparebanken Vest.

Men en ny lov på dette området kommer trolig til å gå enda lenger enn de rutinene bankene selv har innført. Et totalforbud mot overføringer fra norske bankkontoer til spillselskaper i utlandet, vil også gjelde fra velfylte kontoer - ikke bare fra kredittkontoer.

  • Bankene ønsker ikke å bidra til spilleavhengighet. Derfor ønsker vi velkommen alle tiltak som kan begrense dette, sier informasjonsrådgiver Helene Lund i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Vanskelig å håndheve

Spørsmålet er hvor effektivt et forbud mot slike overføringer er. Spillere vil kunne overføre penger til utenlandske kontoer, og derfra hente pengene til gambling. Det knyttes også usikkerhet til hvorvidt et slikt forbud er gjennomførbart. USA har vedtatt en lignende lov, og der skal det ha vært betydelige problemer med å få implementert loven i praksis.

I forslaget som blir sendt ut som et høringsnotat i neste måned, vil Kulturdepartementet lansere en konkret modell for hvordan forbudet skal gjennomføres.

POKER PÅ NETT: Det florerer av reklame for poker og spill på internett.