Irakere som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge, får utbetalt opptil 35.000 kroner hvis de reiser tilbake til Irak frivillig. De som har fått innvilget opphold, får 15.000 kroner i tillegg.

Denne støtteordningen vil menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty ha slutt på.

— Presses til å reise

  • Når myndighetene lokker med økonomiske pakker til dem som reiser, kan man stille spørsmål ved om det egentlig er frivillig. Man skal være svært forsiktig med å legge press på folk for å få dem til å dra tilbake til Irak, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Han sier det er kjent fra andre land at myndighetene har drevet aktiv overtalelse og satt tidsfrister for å få folk til å akseptere støttepakkene og forlate landet.

  • I så fall er det ikke snakk om reell frivillighet, men et press. Vi er imot at man lokker folk til å reise hvis de egentlig burde la være. Dette er et rettighetsspørsmål, og retten til beskyttelse skal være absolutt, sier Egenæs.

De som ikke forlater Norge til tross for endelig avslag, får ikke en krone fra staten dersom de skulle bli tvangsutsendt. Amnesty mener tvangsretur også er uakseptabelt.

  • Vi er imot tvangsretur. Situasjonen er fortsatt labil i Irak, også i nord, selv om det er roligere der. Landet har et enormt flyktningproblem, og myndighetene sliter allerede med å ivareta internt fordrevne og returnerte personer, sier Egenæs.

Får støtte - reiser ikke hjem

Amnesty er også sterkt imot praksisen med å sende afghanske asylsøkere til Kabul, selv om de kommer fra andre deler av Afghanistan.

  • Hvis folk blir sendt hjem, bør de få komme helt hjem. Det holder ikke å bare sende dem til Kabul, med eller uten støttepakker, sier Egenæs.

BT har tidligere skrevet at flere afghanere har kommet tilbake til Europa etter at de har fått penger fra Norge for å reise hjem.

En rapport fra Christian Michelsens institutt og Institutt for fredsforskning konkluderer med at støttebeløpet på 25.000 kroner til de som reiser hjem, er for lite til at ordningen fungerer etter hensikten i Afghanistan.

Utbetalingene administreres av International Organization for Migration (IOM). Feltkoordinator Azad Mahmoud ved IOMs kontor i Erbil i Nord-Irak sier prøveprosjektet der har vært svært vellykket.

  • Folk er fornøyde, og jeg tror mange andre er klar for å komme tilbake. Hvis dette blir en suksess håper jeg ordningen blir permanent. Vi har kapasitet til å ta imot mange flere, sier han.

Fornøyd med å dra hjem

Kasem Muhammed Abdullah er en av dem som slo til og forlot Norge.

  • Jeg bodde fem og et halvt år i Norge. Men jeg hadde ikke familie, ikke pass, og ikke oppholdstillatelse, sa han da BT traff ham i Erbil i sommer.

I april dro han tilbake til Nord-Irak. Nå jobber han sammen med brødrene med å legge fliser på en byggeplass i Erbil. Støttebeløpet får han utbetalt over fem måneder. I tillegg kommer lønnen på fem dollar per kvadratmeter han legger.

  • IOM ringer meg ofte og hører hvordan det går. De har hjulpet meg mye, sier Abdullah.
«FRIVILLIG TVANG»: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge mener det er for farlig å tvangsreturnere folk til Irak. Han er også imot å gi pengestøtte til frivillig retur. - Å lokke folk med penger til å reise, kan oppfattes som et press, sier han. ARKIVFOTO: SCANPIX
Sigurds?n, Bj?rn