Heretter blir det i stor grad slutt på å betale rørleggere, snekkere, malere og andre håndverkere kontant for jobben.

Privatpersoner som betaler over 10000 kroner kontant for kjøp av tjenester, kan i fremtiden bli medansvarlige for uærlige selgere som ikke har orden på moms og skatt. Medansvaret betyr økonomisk ansvar for ordinær skatt og moms selgeren eventuelt har unndratt.

Men det blir ikke snakk om å dele tilleggsskatt, bøter eller celle i fengselet. Slike byrder må skattesnytende håndverkere ta alene.

Etter det Aftenposten erfarer, legger finansminister Kristin Halvorsen i statsbudsjettet i dag frem en rekke forslag mot svart arbeid. Hun følger opp rapporten fra det såkalte skatteunndragelsesutvalget.

Setter tak To av Halvorsens forslag setter en øvre grense for bruken av kontanter:

  • Private kjøpere av tjenester, eller varer sammen med tjenester, blir medansvarlige for selgerens eventuelle skattesnusk, hvis betalingen er over 10.000 kroner i kontanter.
  • Næringsdrivende og andre vil ikke få fradrag i skatteregnskapet eller i momsregnskapet for kostnader over 10000 kroner som er betalt kontant. Dette vil gjøre kontantbruken svindyr.

Ikke rene varer Rene varekjøp er holdt utenfor når det gjelder privatpersoners medansvar. Bakgrunnen er at dette i stor grad er fjernsynsapparater, dyre kjøleskap, bruktbiler, datamaskiner og andre store varer kjøpt i butikker.

Med disk og butikk er det vanskeligere for kjøperen å vurdere om selgeren unndrar skatter og avgifter. Derfor skal kjøperen slippe medansvaret ved kontant betaling av rene varekjøp over 10000 kroner. Erfaringene viser dessuten at det jukses mest med kjøp av tjenester.

De nye tiltakene skal presse betalingene til å gå via bank, for eksempel nettbank. Da kan transaksjonene spores fra kjøper til selger.

Kopi til futen Etter det Aftenposten erfarer, kommer det også tiltak rettet spesielt mot noen yrkesgrupper. Revisorene får ekstra plikter, mens advokatene får ekstra søkelys på seg.

Når revisorene nekter å skrive under på næringsoppgaver og kontrolloppgaver, skjer dette i form av et brev til den næringsdrivende eller aksjeselskapet. Halvorsen foreslår at skatteetaten skal få kopi av slike brev.

Dermed vil den lettere kunne følge med når næringsdrivende og selskaper har problemer med revisoren. Advokatene har vært i søkelyset i det siste i forbindelse med overføring av penger til utlandet. De har på sin side vernet hardt om sin taushetsplikt om klientforhold.

Mindre taushet I stedet for å pålegge advokatene utvidet opplysningsplikt, foreslår Halvorsen redusert taushetsplikt for skattemyndighetene. Kommer de over advokater som har overtrådt bestemmelser i lover eller forskrifter, får skatteetaten nå adgang til å gi opplysninger til det offentlige, men uavhengige Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Rådet fører kontroll med advokatenes regnskapsførsel og behandling av betrodde midler. Rådet også inne i bildet når advokaters bevilling kommer opp til vurdering.

Hva synes du om tiltaket? Si din mening her.