— Skole blir prioritert tungt av den nye regjeringen, lover den nye kunnskapsministeren Øystein Djupedal (SV).

Men en uke etter at han ble minister, er Djupedal mye mer forsiktig med å drysse løfter ut av ermet enn han og partifellene var da det sto på som verst i valgkampen.

SVs mediestunt med varm, gratis kylling til alle landets grunnskoleelever kaller Djupedal nå for «klønskap».

— Vi manglet nok litt forståelse for hvor sterkt billedmediet er. Vi fikk ikke frem det som er viktig for oss; fokus på læring i skolen, sier Djupedal til Bergens Tidende.

Nå blir det gratis frukt- og grøntordninger og forsøksordninger med skolelunsj istedenfor. Det var det partiet klarte å bli enige med Sp og Ap om.

Her er de viktige sakene

Dette er noen av sakene Djupedal vil prioritere i de fire årene han håper å sitte ved makten:

  • Skoledagen skal utvides til 28 timers uke for de minste elevene.
  • Hver kontaktlærer skal ha maks 15 elever.
  • Elevene skal få leksehjelp i skolen og på sfo.
  • Det blir stopp i de nasjonale prøvene, og de blir uansett ikke videreført slik de er i dag.
  • Friskoleloven skal endres. Bare skoler med alternativt livssyn og pedagogikk skal godkjennes.

I valgkampen lovet SV 30 timers uke på barnetrinnet. Nå står partiet ikke lenger ved dette, men vil innføre 28 timers uke, fem timer mer enn i dag.

— Det er viktig at skolen er en arena for læring, motivasjon og mestring. Elevene skal få undervisning som er tilpasset deres nivå, sier Djupedal.

Sfo blir likevel ikke gratis, slik SV lovet i valgkampen, prisen blir redusert.

Nei til pengesnakk

Djupedal vil ha bort Kristin Clemets forslag om andre fremmedspråk i skolen, noe som gjør Norge til et av de siste land i Europa uten denne språkkunnskapen.

Tiden skal heller brukes på matematikk, norsk, engelsk, kroppsøving og leksehjelp, mener Djupedal.

— Så aktiv som hverdagen er, vil vi at mer av leksene skal gjøres på skolen med veiledning. Og så ser jeg selv med mine barn hvor begrenset hjelp vi foreldre kan gi, sier Djupedal, som avviser at Norge vil få en leksefri skole.

I valgkampen sa SV-leder Kristin Halvorsen at partiet ville bruke ni milliarder kroner på skolen hvis de kom til makten. Nå vil ikke Djupedal snakke om penger. Det er for tidlig, sier han etter en uke i maktposisjon.

Privatskoler i uvisse

De nasjonale prøvene har vært en av de sakene som har skapt mest brudulje i forgjenger Kristin Clemets tid. Nå blir det en stopp i prøvene, sier etterkommeren - i alle fall for en tid.

— De nasjonale prøvene er uhensiktsmessige. Evalueringer har vist at de ikke har fungert, sier Djupedal.

— Det vil ikke bli avholdt nasjonale prøver før vi eventuelt har et bedre system, før de viser seg å være et bedre verktøy.

Heller ikke de private skolene lever trygt med Djupedal ved makten. Regjeringen har tidligere varslet at de vil gjennomgå friskoleloven på nytt, og vil fremme en sak for Stortinget i begynnelsen av november.

— Vi ser helst at ungdommene går i offentlig skole. Der vil de få best mulig læringsutbytte, og der vil vi bruke ressursene. Men vi har ikke noe mål om å gjøre hverdagen utrygg for elevene på friskolene, sier Djupedal.

OFFENTLIG SKOLE: Regjeringens kunnskapsminister, Øystein Djupedal fra SV, vil helst at ha ungdommene i den offentlige skolen. - Der vil de få best mulig læringsutbytte, og der vil vi bruke ressursene, sier han til BT. FOTO: SCANPIX