– Østkysten av Svalbard er blant verdens mest sårbare områder. Spor etter hva mennesker foretar seg der kan bli værende i alle fall i ti år, sier miljø— og utviklingsminister Erik Solheim til NRK.

Turistnæringen på Svalbard er i sterk vekst. Men regjeringen, ved Direktoratet for naturforvaltning, vil likevel avgrense turistenes bevegelsesfrihet til fordel for forskning. De vil stenge hele østkysten, med bare noen få åpne områder.

– Når trafikken har vokst så raskt må vi regulere. Styresmaktene vil skjerme disse reservatene for å være referansesteder for forskning, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Noe som kan få store konsekvenser for næringslivet på Svalbard.

– Skulle det bli stengt på østsiden, med bare noen få åpne lokaliteter, vil det føre til at mange av de aktørene vi har i dag vil kutte ut Svalbard som reisemål., sier administrerende direktør Jan S. Sivertsen i Spitsbergen Travel.