Seks av ti nordmenn ønsker en folkeavstemning om vi fortsatt skal ha en statskirke her i landet, viser en undersøkelse Visendi har gjort for Dagsavisen.

Ifølge undersøkelsen vil en slik folkeavstemning bli helt åpen. Et flertall på 54 prosent mener at stat og kirke bør skille lag.

Det er flertall for folkeavstemning i alle deler av befolkningen. Flertallet er minst i Agder og Rogaland, hvor kristendommen tradisjonelt står sterkt.

Den politiske dragkampen begynner for alvor når det statlige Gjønnes-utvalget i slutten av januar legger fram sitt forslag om statskirkens fremtid. Prosessen vil ta tid, og en folkeavstemning kan ifølge Dagsavisen bli aktuell rundt det symbolske grunnlovsjubileet i 2014.

Regjeringen er imidlertid splittet i spørsmålet.. Statskirketilhengerne i Senterpartiet ønsker folkeavstemning, mens SV ikke ønsker det. Kirkestatsråd Trond Giske (Ap) er skeptisk, og frykter en splittende strid.