— Jeg er klar. Hadde du spurt for et par måneder siden, hadde jeg ikke kunnet svare. Men jeg kan ikke ta Jesus ut av mitt liv og min livssituasjon. Jesus har tatt meg gjennom dette. Han har hjulpet meg til å få vekk den enorme smerteklumpen. Jeg har fått ny tro på fremtiden, sier Flåten.

— Betyr det ny menighet?

— Jeg kan ikke svare på hva det skal bli. Det kan bli fjernsyn, det kan bli misjon og det kan bli ny menighet

Savner dialog

Tirsdag vedtok menigheten Levende Ord å si opp sin leder gjennom 15 år. Flåten respekterer vedtaket.

— Jeg respekterer demokratiet. Det er holdt et demokratisk møte og gjort en avstemning. Det vil jeg forholde meg til. Så får advokatene ta seg av det formelle.

Det betyr ikke at Flåten er fornøyd med måten oppsigelsen er gjennomført på. Han mener menigheten ikke har fulgt opp tidligere avtaler og gjennomført den dialogen de skulle ha om hans fremtidige rolle. Han mener også vedtektene er endret slik at et lite mindretall av menighetens medlemmer kunne sparke pastoren.

— Menigheten har 1600 medlemmer. I går var det 240 på møtet. Mange har meldt seg ut, og enda flere holdt seg hjemme. Det var et flertall av et lite mindretall blant menighetens medlemmer som vant avstemningen og det uten at jeg fikk være til stede og svare på anklagene.

Flåten sier det er blitt jobbet systematisk av enkelte for å kvitte seg med ham, men vil ikke utdype dette nærmere overfor BT.

Tar selvkritikk

Den avsatte pastoren har vært sykemeldt i nesten ett år. Han har brukt mye tid på å tenke over hvilke feil han har gjort som leder og ser at han har hatt for mange roller. Flåten har vært pastor i menigheten, åndelig veileder, arbeidsgiver for 100 ansatte, sterkt involvert i misjon og stadig på reise.

— Når jeg har vært til stede, har det blitt for lite kommunikasjon og for mange ordrer. Jeg har brukt for lite tid på ledergruppen og har tatt lærdom av det. Derfor er det så skuffende at jeg ikke får være med videre.

— Ligger ikke kimen til denne konflikten i selve oppbyggingen av karismatiske menigheter med en sterk lederskikkelse?

— Jo, absolutt. Når en menighet skal bygges opp, er det nesten som en bedrift. Den må ha en klar retning og et sterkt lederskap. Men når oppbyggingen er over, må det delegeres og bli mye mer demokratisk. Det var vi for sene til å gjøre noe med.

En viss form for frykt

Flåten innser i dag at det ikke har vært så klokt å forene ansvaret for det pastorale med ansvaret for administrativ ledelse. Nå sier han at pastoren må være pastor og ikke noe mer.

— Jeg har tatt et oppgjør med dette. Mine feil er blitt avdekket og jeg har ikke lagt skjul på mine svakheter og brister. Jeg har sagt at jeg vil jobbe med dette, men når de andre vil ta et oppgjør med lederfilosofien uten kommunikasjon med meg, da kan jeg ikke se at de kan ha gode hensikter. Da tenker jeg at det ligger en skjult agenda bak.

— Kan ikke forklaringen være så enkel at du har tatt så mye plass og hatt så mye makt at de andre er redd for deg?

— Jeg mener jeg har vært så åpen og ærlig at det ikke skulle være noen grunn til frykt. På den andre siden har jeg ledet med fast hånd, og vært overbevist om det jeg har gjort. Så en viss form for frykt har nok vært der, selv om jeg verken har tenkt på å kontrollere eller manipulere. I min lederstil har det vært ordregivning. Den burde vært mye mer inkluderende og teamskapende. Dette har jeg sett og ville ha forandret om jeg hadde fått en ny sjanse.

Bedrøvet

— Er du skuffet over vedtaket?

— Ikke skuffet, men bedrøvet fordi dette bare skaper tapere. 240 møter opp på møtet i menigheten, noen går ut under møtet fordi de ikke makter å sitte der. Det sitter mange mennesker hjemme, mange mennesker som har gått ut av menigheten, mennesker som hadde en drøm og som trodde på noe. Derfor er jeg bedrøvet.

— Hva tror du skjer med Levende Ord?

— Jeg håper det beste. Det kan bli en grei lokal menighet, som kan gi medlemmene trygghet, men den kan aldri bli det den har vært.

BERGENS TIDENDE