Direktør Ingunn Yssen ved Likestillingssenteret skriver i et brev til statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen bør benytte den internasjonale konferansen "Women and Democracy" i Vilnius i midten av juni til å bekjentgjøre et slikt standpunkt.

–Slike regler bør kunne innføres administrativt, og de bør gjelde både for offentlig ansatte og for de mange privat ansatte som er engasjert i prosjekter som finansieres med offentlige midler, heter det i brevet.

Ingunn Yssen foreslår en regel med følgende ordlyd: "Av hensyn til respekt for vertslandets befolkning og for ikke å skade den tillit og aktelse man trenger som oppdragsutøver i andre land, skal du ikke kjøpe eller motta seksuelle tjenester når du reiser i utlandet på vegne av jobb eller oppdrag. Denne regelen gjelder både i og utenfor arbeidstiden."

NTB