Ifølge NRK er årsaken at en slik hjullaster var involvert i en dødsulykke i Bjerkreim i Rogaland i november i fjor. Tre mennesker mistet livet da bilen de satt i kolliderte med hjullasteren.

Arbeidstilsynet mener at hjullastere med spakstyring fungerer på en måte som gjør dem trafikkfarlige.

Ifølge overingeniør Ole Kristian Vik i Arbeidstilsynet overstyrer spakene rattet dersom føreren uforvarende aktiverer dem.

Ifølge Volvos spesifikasjoner for hjullasteren skal dette ikke være mulig. I instruksjonsboka står det at det er forbudt å bruke spakstyring ved kjøring på vei, og det advares mot å bruke den i fart over 20 kilometer i timen.

Arbeidstilsynet mener det ved utførte tester i Trondheim er påvist at hjullasteren kan skjære ut mot venstre når rattet dreies mot høyre dersom spakene er blitt aktivert. Det samme hevder mannen som i Bjerkreim vred rattet mot høyre mens hjullasteren svingte til venstre og traff en personbil som kom kjørende i motgående kjørefelt.