— Få, om nokon anna kommune i landet, kan få så stor del av arealet lagt ut til vindindustri, seier klima- og miljørådgjevar Stein Malkenes.

Tre område i sognekommunen er aktuelle for utbygging. To av anlegga det blir jobba med, ser ut til å bli mellom dei største i landet. I dag kjem Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på synfaring og til folkemøte.

Store delar av kommunen

På fire høgdedrag sør-aust på hovudøya Sula vil Agder Energi byggje Ulvegreina vindkraftverk. Området, som er nesten 16 kvadratkilometer stort, vil gje plass til kring 55 vindturbinar. Ifølgje meldinga som er sendt Norges Vassdrags- og Energidirektorat har utbyggjaren gjort avtaler med dei fleste grunneigarane om å nytte området.

**Les også:

Omfanget skremmer ordføraren**

I Ytre Sula har selskapet Sula Kraft meldt frå om at dei ønskjer å byggje opp til 75 vindturbinar. Bak Sula Kraft står Sunnfjord Energi, Vestavind (eigd av ei rekkje kraftselskap på Vestlandet) og Vardar (tidlegare Buskerud Fylkeskraft). Området som kan bli bygt ut omfattar store delar av øya.

I tillegg har eit selskap med utspring i miljøet kring Christian Michelsen Research i Bergen, lansert eit langt meir smålåtent prosjekt. Firmaet Vesta-Vind, som også har lokal forankring, har søkt om å få føre opp tre vindturbinar i eit område ved Hjønnevåg.

Fem gonger Utvær fyr

Ifølgje planane vil vindturbinane i Solund bli opp mot 160 meter høge, inkludert rotorblada. Til samanlikning er Solunds mest kjende landemerke, Utvær fyr, 31 meter høgt. Til kvar enkelt turbin skal det førast fram veg, og eit område på kring eit mål må planerast ved foten av kvar turbin. I tillegg må det byggjast nye kraftleidningar eller kablar for å føre krafta inn på det eksisterande nettet.

Stein Malkenes meiner inngrepa i Solund vil bli svært store.

— Solund representerer ein landskapstype som er ganske sjeldan. Det er eit lågt og ope kystlandskap der slike turbinar vil bli svært dominerande. Dette kjem i eit område der det frå før er gjort svært få inngrep, seier han.

Malkenes har ei fortid som leiar i Norges Naturvernforbund, og er no tilsett som seniorrådgjevar for klima og miljø i Bergensfirmaet Emisoft som leverer tenester innanfor klima- og miljøleiing.

Størst i landet

Malkenes seier også storleiken på dei aktuelle anlegga er spesielle i Solund. På Smøla i Møre og Romsdal, som så langt har største vindindustrien i landet, er det bygt 68 turbinar. Øykommunen i Sogn kan altså få nesten dobbelt så mange.

For nokre år sidan var Malkenes med på å dra i gang Næringslivets Kystaksjon som jobba for ein intakt kystnatur. Aksjonen fekk veldig oppslutnad etter å ha markert motstand mot vindindustriplanane. Seinare har det blitt stillare.

— Det er underleg at så veldige prosjekt som desse i Solund har vore så lite omdiskuterte. Eg trur det har med å gjere at folk blir utmatta. Sakene går over så lang tid at det til slutt kjem til eit punkt der folk ikkje orkar meir.

Hva synes du om planene? Si din mening i kommentarfeltet!

ILL: Endre Dingsør, Vindkraft Prosjektering AS