Detgjorde hun i fredagens åpningstale til Høyre sitt landsmøte.

Solbergfokuserte spesielt på spredningen av makt i Norge, og kritiserte dagensregjering for å kontrollstyre lokalpolitikerne. Hennes bergenske kontakterhadde muligens visket henne litt i øret da hun til landsmøtet uttalte at:

-Lokale demokratiske vedtak settes regelmessig til side av statensrepresentanter. Det svekker lokaldemokratiet.

Meningstyranni

Hunreagerer også på at stortingsrepresentanter fra Ap har tatt til ordet for åkutte støtten til de prostituertes interesseorganisasjon, «fordi de ikke likermeningene deres».-Da snakker vi om trusler og meningstyranni. Jeg kommer alltid til å kjempe forprinsippet om at i et lokalt demokrati, har du rett til å mene noe annet ennstaten.

Solbergkritiserte også regjeringen for å ”findele fordeldrepermisjonen slikregjeringen mener familier bør”-

-Da er selve familien blitt et verktøy. Høyre vil la familiene bestemme selv.

MindreLorry-politikk

OgsåAps Trond Giske fikk unngjelde i Solbergs tale.

-Næringslivet er omringet av, tildels eid av, en omfattende stat. Makten utøvesbåde formelt og uformelt. Rundt regjeringsbordet, rundt styrebordet, og nå ogsårundt bordene på Lorry.

Enstørre spredning av makt mener hun ikke vil være ansvarsfraskrivelse.

-Det er å gi enkeltmennesket, lokaldemokratiet, næringslivet og frivillighetenfrihet og tillit.

Hva mener du om Erna Solbergs tale? Si din mening under!