Mange nordmenn er villige til å kaste rettsstatens prinsipper på båten i kampen mot terror, viser en internasjonal undersøkelse utført av Norsk samfunnsvitenskapelig database (NSD), skriver Bergens Tidende.

Innbyggere i 33 land er spurt om myndighetene bør få utvidede fullmakter ved mistanke om nært forestående terrorhandlinger, og et stort flertall i Norge sier ja til å ta i bruk både telefonavlytting og ransaking.

53 prosent mener at norske myndigheter burde ha rett til å holde personer i forvaring så lenge de vil, 86 prosent at det burde vært anledning til å avlytte folks telefonsamtaler, og 58 prosent mener at politiet kan stoppe og ransake folk på gata.

Norge plasserer seg høyt på lista i forhold til andre land. På forvaringsspørsmålet ligger vi på sjetteplass på en liste der Storbritannia er aller mest overbærende med sine 68 prosent.

På listen over telefonavlytting blir vi kun «slått» av Danmark, der hele 89 prosent godtar slik avlytting, mens på ransakingsspørsmålet har vi bare Danmark (80 prosent), Storbritannia (78 prosent) og Sverige (59 prosent) foran oss på listen.

Forsker Jan Oskar Engene er overrasket.

– Vi snakker her om krenking av en av de mest grunnleggende rettsstatlige garantiene i liberaldemokratiske land. At så mange støtter et slikt virkemiddel er veldig overraskende, sier han.