– Vi ser hvert eneste år at hundrevis av asylsøkere forlater mottakene. UDI har tidligere uttalt at de antar at et flertall av de som forsvinner returnerer til hjemlandet. Det er på grensen til det stupide, for vi vet at det oppholder seg titusenvis av illegale innvandrere i Norge, sier Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Frp.

Les også: Asylsøkere fordufter

Ukjent gruppe

Statistisk sentralbyrå anslår at antallet illegale innvandrere ligger mellom 10.000 og 32.000 – mest sannsynlig 18.000. Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere mener tallet er mellom 5000 og 10.000.

– Illegale innvandrere har ikke mulighet til å skaffe seg et utkomme på lovlig vis, og må leve av kriminalitet. At så mange forsvinner fra mottakene er et sikkerhetsproblem og et poensielt kriminalitetsproblem. Den eneste løsningen er lukkede mottak, det vil si internering, sier Amundsen.

– Ifølge assisterende UDI-direktør Frode Forfang kan ikke Norge internere asylsøkere uten å bryte internasjonale konvensjoner?

– Det er tull, og det er den type retorikk vi møter i Stortinget fordi de andre partiene ikke tør ta tak i problemet. Det er ikke en større belastning å internere asylsøkere enn å si at vi ikke kan ivareta sikkerheten for det norske folk. Etter dagens system kan en al-Qaida-terrorist sitte i et norsk asylmottak med avslepne fingertupper og planlegge en terroraksjon. Det er et worst case-scenario. Da har vi et ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet. De fleste asylsøkere har mulighet til å identifisere seg, men kaster papirene sine. Mange sliper vekk fingeravtrykkene. Det er åpenbart at folk spekulerer i systemet, sier Amundsen.

Vil sperre inne Krekar

I fjor ble 23 personer fengslet etter å ha slipt vekk fingeravtrykkene sine, ifølge årsrapporten fra politiets utlendingsenhet. Antall asylsøkere i mottak er for øyeblikket 10.884, opplyser UDI.

– Hvorfor snakker Frp så mye om avslepne fingeravtrykk når det bare gjelder et ørlite mindretall?

– At folk bevisst unnlater å identifisere seg er i alle fall et stort problem.

– Ser du noen prinsipielle betenkeligheter ved å sperre inne folk som ikke har gjort noe ulovlig?

Ser til Polen

– Det er tre grupper som bør interneres: Folk med ukjent identitet, folk som utgjør en sikkerhetsrisiko, som mulla Krekar, og folk som skal uttransporteres. De skal ikke interneres på ubestemt tid. Og vi må ha en slags domstolsbehandling, innenfor rettsstatens premisser. Da er det fullt mulig for Norge å innføre et slikt system. UDI snakker mot bedre vitende. De bør lese seg opp på hva som skjer i EU på dette området.

– Hva skjer i EU?

– Lukkede mottak innføres i større eller mindre grad over hele Europa. Polen har den mest interessante løsningen. Der blir asylsøkere internert i ett år, og hvis myndighetene ikke finner noen grunn til at de ikke bør få opphold, så får de bli. Dermed er situasjonen deres avklart etter ett år. I norske mottak blir folk sittende i to-tre år. Det er en mye større belastning å gå så lenge i usikkerhet. Man knapt tenke seg et mindre effektivt system enn det norske. Folk vet at hvis de motarbeider systemet lenge nok, så får de bli. Hva slags rettferdighet er det?

Hva synes du om Frps forslag? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Jo Straube
Mikalsen, Helge