I formiddag ble Norsk Klimastiftelse lansert i Grand Selskapslokaler i Bergen. Formålet med den nye stiftelsen er å løfte frem tiltak som reduserer energiforbruk og bidrar til kutt i utslipp av klimagasser.

En lang rekke topper fra næringsliv og forskning var til stede under lanseringen. Styreleder i stiftelsen blir Pål W. Lorentzen.

Biskopen er med

Det er Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Visjon Vest, som finansierer klimastiftelsen i oppstartsfasen. Banken er en av stifterne, sammen med Fritt Ord, Biskopen i Bjørgvin og Nansensenteret.

— Vi ønsker å arbeide for at klimavennlige industrielle produkter blir utviklet og tatt i bruk. Tempoet må økes, for utsiktene for klodens klima er ikke oppløftende, sier styreleder Pål W. Lorentzen i en pressemelding.

Ifølge initiativtakerne har den nye klimastiftelsen bred støtte fra norsk næringsliv, og er forankret i internasjonalt ledende norske kunnskaps- og klimaforskningsmiljøer.

- Viktig stemme

Ifølge en pressemelding fra stiftelsen er visjonen å bli en viktig stemme i norsk klima- og energidebatt.

Norsk Klimastiftelse skal i praksis fungere som pådriver og tilrettelegger for utvikling av nye energiformer og teknologi. Det skal skje ved å koble forskningsmiljøer, bedrifter og politiske beslutningstakere. Målet er å gjøre veien til suksess kortere og lettere for bedrifter som satser på utslippsvennlig teknologi.

— Denne type koordinering mangler i dag. Vi har stor tro på at Norsk klimastiftelse vil være en viktig pådriver og samfunnsaktør de kommende årene, sier direktør Sverre Aam ved SINTEF Energi. Han sitter i rådet for den nye stiftelsen, sammen med 15 andre representanter fra næringsliv, forskning, organisasjoner og myndigheter.

Trenger vi en ny klimastiftelse? Diskuter saken her!