— Sannsynligvis har rømming en negativ effekt på våre ville laksebestander, men ingen vet omfanget av problemet og heller ikke hvor den rømte oppdrettslaksen tar veien. Det skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Det skal slippes ut laks tolv ganger i juni og juli. Seks lakseoppdrettsanlegg er med i forsøkene. De ligger i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Finnmark.

I følge Havforskningsinstituttet vil hver rømming omfatte fra 2 til 500 fisk. Fisken som blir sluppet fri har et merke festet til ryggfinnen.

Håpet er at rapporter fra fiskere som får merket laks, skal gi forskerne et grunnlag for å beregne overlevelse til rømt fisk. Forskerne håper at forsøkene også kan si noe om hvor fisken tar veien etter den ble sluppet fri.

I tillegg skal det settes ut fisk med akustiske merker i Hardangerfjorden og et sted i Nord-Norge. De akustiske merkene sender ut et signal som registreres av mottaksstasjoner dersom fisken er nærmere enn én kilometer. Signalene gir også beskjed om fiskens dybde.

Havforskningsinstituttet vil også ha med Færøyene, Skottland og Irland i prosjektet.