Men politiet har anket avgjørelsen, og det er ventet en avgjørelse fra lagmannsretten i løpet av uken, melder NRK.

Høyesterett opphevet fredag dommen mot Arfan Bhatti for forsettlig drapsforsøk, men avgjorde samtidig at norsk jurypraksis ikke strider mot menneskerettighetene.

Etter at dommen ble kjent sa advokat John Christian Elden, som forsvarer 31-åringen, at klienten hans har sittet altfor lenge fengslet, og at han ville begjære Bhatti løslatt.

Mandag fikk advokaten medhold i sin begjæring, noe som kan bety at Bhatti kan slippes fri, såfremt ikke politiet vinner frem med sin anke.

SCANPIX