— Jeg ser tendenser til at stadig flere straffedømte rett og slett gir opp når de står overfor erstatningskrav i millionklassen de aldri vil kunne betale. Erstatningsordningen i dag skaper bare mer kriminalitet, sier Mathiesen som er professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Gjelden som kriminelle i Norge har pådratt seg i erstatningskrav etter sine ugjerninger, passerte 1,2 milliarder kroner ved utgangen av 2007.

— Nå er det på tide å tenke nytt, sier Mathiesen til Dagsavisen.

Han mener det er en form for dobbeltstraff når kriminelle både dømmes til soning og til å betale erstatning eller oppreisning til sine ofre.

Han mener dessuten at ordningen ikke fungerer:

— Det er et krav om at straffedømte skal erstatte skadene de har påført samfunnet. Så viser det seg at de ikke klarer å erstatte, og at samfunnets krav om erstatning kun fører til noe som er enda verre - nemlig gjentakelse av kriminalitet og nye skader, sier Mathiesen.

Derfor må staten ta grep, mener han.

— Norge har god råd til å bistå med erstatningsansvar og dermed høyne sjansene for å hindre tilbakefall. Det må etableres lempelige ordninger hvor den straffedømte selv må yte en skjerv som en delbetaling, mens staten sørger for å dekke det meste, sier Mathiesen.

  • Enig med Mathiesen? Diskutér saken her!