Det ble klart torsdag ettermiddag da arbeidsgruppen, bestående av representanter for de tre fylkeskommunene, la fram sin innstilling.

Byråkratene konkluderer med at utvidet samarbeid eller sammenslåing kan gi fordeler innenfor videregående opplæring, kollektivtrafikk, næringsutvikling, internasjonalisering og regional kultur, melder Tønsbergs Blad.

Nå skal saken oversendes de tre fylkestingene for behandling.

Stortinget skal etter planen ta stilling til framtidig organisering av fylkeskommunene i løpet av vårsesjonen. Får Arbeiderpartiet det som det vil, blir dagens 19 fylkeskommuner erstattet av større regioner.

NTB