Undersøkelsen utført av Institutt for forsvarsstudier (IFS) konkluderer med at tiden er moden for å slå sammen Hæren og Heimevernet til «Landforsvaret», slik at Forsvaret står igjen med tre forsvarsgrener: Landforsvaret, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, skriver Dagbladet.

— Det vil åpenbart være en styrking å slå sammen Heimevernet og Hæren, sier forsker og seksjonssjef ved IFS, Kjell Inge Bjerga.

IFS mener at Hæren og Heimevernet i økende grad har oppgaver som krysser eller konkurrerer med hverandre og at dette vil gjøre det vanskeligere og mindre effektivt for Forsvaret å håndtere landmilitære kriser nå og i fremtiden.