Pressesjef Birgitte Frisch i Forsvarsstaben sier forslaget om Jan Mayen nå utredes, melder NRK.

Forslaget går ut på å teste missiler over land, men forsvaret understreker at dette ligger langt frem i tid. Forsvaret trenger å teste hvordan missilet oppfører seg når det blir skutt fra et fartøy over land, forteller pressesjefen.

Vulkanøyen Jan Mayen er unik med sine fjellformasjoner og er en av Norges kandidater til verdensarvlisten. Et forslag fra Forsvaret vil måtte vurderes nøye, sier seniorrådgiver Jan-Petter Huberth-Hansen i Direktoratet for naturforvaltning.

– Isolert sett så kan det hende at det er greit hvis man gjør dette en gang, eller for å teste ut noe. Men slik som vi har fått det fortalt, kan det være at man skal etablere et skytefelt, og det ville jo være lite forenlig med å opprette et naturreservat, og kanskje også et verdensarvområde på Jan Mayen, sier Huberth-Hansen.