— Vi har engasjert en ny medarbeider som i et halvt år kun skal ha fokus på dagmammaer og ulykkesforebygging i barnehager, forklarer leder for helsevernetaten, Ingvar Tveit.

Han lover at det skal føres mer tilsyn med de menneskene vi betaler for å passe på våre små. Bakgrunnen for det økte fokuset er to svært alvorlige episoder som har funnet sted i Bergen:

  • I mars i år ble en dagmamma dømt i Bergen tingrett for å ha brukket begge lårbena til en to år gammel gutt. Dette skjedde i september 2004.
  • Den 29. mars i år ble en fire år gammel jente innlagt på sykehus med alvorlige skader etter å ha fått hodet i klem i et lekehus ved Steinsvik barnepark i Bergen.Skal gi veiledning

Den nyansatte begynner i sin stilling ved helsevernetaten den 10. juli. En viktig oppgave blir å sørge for at barnehager har utstyr som tilfredsstiller forskriftene. En annen er å gi dagmammaer råd og veiledning og arbeide med registrering og kontrollvirksomhet.

— Kjøletårn, forurensning og støy er viktig, men nå vil vi i en periode gi barna større prioritet, sier helsevern-sjefen.

Ingvar Tveit forsikrer om at ingeniøren de har ansatt skal tilbringe svært mye av arbeidstiden sin utenfor kontorets vegger.

— Han kommer til å være der barna er. Han skal få seg en datamaskin og en stol, men de skal ikke bli brukt ofte, lover Tveit.

- Har registreringsplikt

Antallet registrerte dagmammaer i Bergen har økt fra 14 til 25 siden BT satte søkelys på bransjen i mars. Tallet er oppsiktsvekkende lavt, med tanke på at det trolig er rundt 500 dagmammaer i kommunen.

Ingvar Tveit minner om at alle dagmammaer som passer mer enn tre barn, har plikt til å registrere seg. Dette fordi kommunen i disse tilfellene stiller krav til lokaler, inneklima, støy og renhold.

Fylkesskattekontoret sitter på en liste over 130 dagmammaer i Bergen som betaler skatt. Denne vil de, av hensyn til taushetsplikten, ikke utlevere til kommunen.

— Dette avslaget har vi klaget inn til departementet, sier Tveit.