Høyre-ledelsen inviterte i går pressen for å oppsummere stortingsperioden, og for å presentere partiets tipunktsprogram for en bedre skole. Selv om bakgårdsrestauranten til Christian Kvart i Oslo sentrum var pyntet med klessnorer, dandert av utvaskete BH-er, T-skjorter og tangatruser, la ikke partileder Erna Solberg opp til noen offentlig skittentøyvask.

Derimot ble det fulltallige pressekorpset fristet med vin og kanapeer, kaviar og ost, samtidig som Solberg serverte høydepunktene fra stortingssesjonen.

— Det er ikke enkeltsakene, men summen av det vi har gjort, som er viktig, sa Solberg, som trakk frem lavere renter, skatter og avgifter, og styrket konkurranse i privat og offentlig sektor på skrytelisten.

Krevende reform

Størst oppmerksomhet viet hun likevel regjeringens skolereform, Kunnskapsløftet, som Solberg betegner som «en av de største reformene Høyre har tatt fatt i.»

— Skole blir en av våre viktigste saker i valgkampen, sier Solberg, som i går presenterte en ti punkts liste for å bedre skolen. Høyre går blant annet inn for å:

n Sette klarere mål for læring. Elevene skal bli flinkere til å lese, skrive og regne, og leseopplæringen skal begynne i 1. klasse.

n Styrke realfagene. Realfag i videregående skole skal gi mer fordypningspoeng, og kompetansen blant realfaglærere skal heves. Et lokkemiddel som vurderes er å avkorte studielån for realfagslærere.

n Større lokal handlefrihet til skolene, blant annet ved å gi skolene frihet til å velge hvilke metoder og arbeidsmåter de vil bruke.

n Forsterke innsatsen mot mobbing.

n Gi alle elevene like muligheter, og tilrettelegge undervisningen ut ifra den enkelte elevs nivå.

n Gjøre den skriftlige sidemålsopplæringen valgfri for alle elever.

n Ha full åpenhet om resultater fra nasjonale prøver og eksamen.

n Mer kompetanse blant lærerne. Et av tiltakene som vurderes er enda strengere opptakskrav til lærerutdanningen. Regjeringen har allerede innført krav om minimum karakteren 3 i norsk og matte.

n Bedre opplæring i fremmedspråk. Høyre vil blant annet innføre opplæring i et fremmedspråk utenom engelsk allerede på barnetrinnet.

n Større valgfrihet for foreldre og elever, blant annet ved å lovfeste retten til fritt skolevalg, og å gjøre det lettere å velge en offentlig videregående skole et annet sted enn hjemfylket.

— Fullføringen av Kunnskapsløftet skjer først i neste periode, så det er viktig at arbeidet ikke spores av ved å innføre nye reformer før denne er fullført, sier Solberg, som frykter at det kan skje dersom de rødgrønne vinner valget til høsten.

Til valg med Bondevik

På spørsmål om forholdet til Frp og Carl I. Hagens utspill mot Bondevik, har Solberg følgende kommentar:

— Vi går til valg med den sittende regjeringen, og den er det Bondevik som er statsminister for.

Hun vil heller ikke spekulere i om forholdet til Frp kan bli bedre dersom Siv Jensen blir ny leder.

— Jeg er på god bølgelengde med Siv Jensen, men hun står ikke nødvendigvis for en mer forutsigbar linje. Dessuten er det politikken, og ikke personene, som er det viktigste, sier Solberg.

SKOLESATSING: Høyre-leder Erna Solberg, flankert av Per-Kristian Foss (til v.) og Oddvard Nilsen, under partiets pressekonferanse i går, der de presenterte en plan for styrking av kvaliteten i skolen. FOTO: KNUT FALCH/SCANPIX