Høyres justispolitiske talskvinne på Stortinget, Elisabeth Aspaker, mener striden om den påståtte avtalen mellom politi og helere i Munch-saken kunne ha vært unngått om man hadde hatt et reelt kontrollsystem.

– Et utvalg som titter politiet i kortene uten at arbeidsmetodene avsløres i full offentlighet, er en mulighet, sier Aspaker til Aftenposten.

Fremskrittspartiets medlem av Stortingets justiskomité, Jan Arild Ellingsen, etterlyser også en gjennomgang av politiets metoder.

– Politikere kan vedta retningslinjer til vi blir grønne i fjeset, men det hjelper lite om vi ikke vet hvordan tiltakene virker for både politiet og de som rettsforfølges, sier Ellingsen.

Venstres justispolitiske talsmann Odd Einar Dørum forutsetter at justisminister Knut Storberget raskt evaluerer metodene som nå benyttes.

– Politimetoder som folk flest kjenner fra den australske serien «Politiagentene» er ikke lovregulert i Norge, noe det er behov for. Erfaringer fra en rekke land viser at slik lovregulering har kommet i kjølvannet av skandaler der også politifolks liv er gått tapt, sier Dørum.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch advarer politikerne mot å detaljregulere hvilke metoder politiet kan ta i bruk.

– I den grad politikerne lovfester metodebruken, er det viktig å unngå detaljregulering, sier Busch.