Sosial— og helsedirektoratet, Helsetilsynet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt har ansvaret for rapporten som skal belyse alle sider av smitte-skandalen. Rapporten skal ligge klar på helseministerens bord senest onsdag, skriver Aftenposten.

Ifølge avisen vil fagfolkene forslå for helseministeren at det må stilles strengere krav til dokumentasjon på hvordan medisinske produkter produseres. Det foreslås også å skjerpe kontrollen av produksjonen.

I praksis betyr det at mens man frem til nå har stolt blindt på produsentene, vil tilsynet av produksjonen nå bli mer aktivt.