Bispedømmerådet støtter dermed flertallet i det såkalte Gjønnes-utvalget, som har utredet forholdet mellom stat og kirke på oppdrag fra regjeringen.

— Prinsipielt kunne vi ha argumentert for et fullstendig skille, men vi tror det er vanskelig å få flertall for dette. Det viktigste er å få en likestilling mellom trossamfunnene, og at Kirken skal ha rett til å utnevne sine egne ledere, sier Magne Skjeldal, bispedømmerådets leder.

Vil bestemme selv

I den ferske høringsuttalelsen sier bispedømmerådet rett ut at Den norske kirkes selvråderett i vesentlige tros- og ordningsspørsmål ikke kan realiseres innenfor rammen av statskirkeordningen.

Derfor ønsker kirkelederne at Stortinget vedtar en kortfattet særlov for Den norske kirke. Staten bør også ha en egen verdiparagraf i Grunnloven, der man slår fast at alle har rett til fri religionsutøvelse, og at den kristne og humanistiske arv fortsatt skal være statens verdigrunnlag.

Rådet mener at det må legges til rette for en ny kirkeordning, og at kirken best kan gjøre dette selv.

Skjeldal mener et skille vil føre til at det blir lettere for Kirken å bestemme sin egen lære.

— En kirke kan ikke bli sånn at det er folkemeningen som bestemmer, sier han.

Seks av de syv medlemmene av Bjørgvin bispedømmeråd har sagt nei til statskirken. Rådets syvende medlem, Henny Koppen, ønsker primært å opprettholde dagens kirkeordning.

- Myndighetene bør betale

I uttalelsen heter det at Kirken skal «forholde seg konstruktivt og kritisk til staten uten at andre tros- og livssynssamfunn opplever at de blir diskriminert». Nærheten mellom kirke og folk må ikke gå tapt i en endret kirkeordning, heter det.

Rådet tror heller ikke at dette vil skje. Tvert om, kan en ny kirkeordning oppleves nærmere og mer forpliktende for det enkelte kirkemedlem.

Skjeldal tror nå sjansen er stor for at forslaget fra Gjønnes-utvalget får flertall på Kirkemøtet senere i høst. Han er mer usikker på hva politikerne sier.

For bispedømmerådet ønsker nemlig at det offentlige fortsatt skal finansiere gudstjenester og kirkelige handlinger. Samtidig åpner rådet for at det kan innføres medlemsavgift blant Den norske kirkes medlemmer.

De mener også at det må være en statlig oppgave å ta vare på, finansiere og eie middelalderkirkene. Det er flere slike kirker i Bjørgvin bispedømme.

Biskop Ole D. Hagesæther er blant dem som går inn for at staten og Kirken skiller lag. Han var i går på visitas i Øygarden og ikke tilgjengelig for kommentar.

VIL SKILLES: Biskop Ole D. Hagesæther vil skille kirke og stat, men mener finansieringen fortsatt bør være en offentlig oppgave. ARKIVFOTO: BJØRN DJUPVIK