Dersom finansminister Kristin Halvorsen (SV) får det som hun vil, bør alle betale skatt av parkeringsfordelen.

— Prinsipielt er jeg for å skattlegge fordelen av parkering av arbeidsgiver i større grad enn det som er tilfelle i dag, skriver finansminister Kristin Halvorsen i et svar til et brev fra stortingsrepresentant Borghild Tenden (V).

I dag må du ikke betale fordelsskatt dersom du parkerer på bedriftens egne eller leide parkeringsplasser. Men dersom du får refundert parkeringsutgifter, er refusjonen skattepliktig.

Halvorsen mener ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at det er utfordrende å finne praktiske regler for verdsetting og kontroll av slike naturalytelser. Hun sier forslaget om skattlegging av gratis parkering vil bli vurdert i fremtidige budsjettrunder.

Forslaget møter imidlertid motbør innad i regjeringen. Arbeiderpartiets finanspolitiker Rolf Terje Klungland reagerer kraftig.

— Dette blir helt idiotisk. Forslaget kan ikke være gjennomtenkt, for det lar seg bare praktisere i de store byene, sier Klungland til ANB. - Hvis det er gratis å parkere på nabotomta, så kan ikke arbeidstakeren måtte betale skatt for å bruke bedriftens parkeringsplass. Hva skal vi gjøre med kameratkjøring? Nei, dette forslaget er urealistisk, sier han.

MER SKATT: Kristin Halvorsen vil innføre ny skatt for bilister.