GEIR LILLESUND, NTB— Det er ingen eller ubetydelig risiko for steinsprang i Romeriksporten. Og det er gjennomført meget omfattende analyser av sikkerhet og risiko i forbindelse med Gardermobanen og Romeriksporten, sier ledelsen i Flytoget AS (tidligere NSB Gardermobanen).Det var i NRK 1-programmet Brennpunkt tirsdag påstandene om manglende sikkerhet kom fremMen ledelsen med administrerende direktør Berit Kjøll i spissen føler at det er spredt usikkerhet om tunnelen, og vil nå at uavhengige eksperter skal gjennomgå de sikkerhetsforanstaltninger som er gjort for Romeriksporten.- Vi trenger denne revisjon av sikkerhetsaspektet for å få bekreftet at det vi driver med er sikkert, og vi trenger den så snart som mulig, sier Berit Kjøll til NTB. Veritas, Scanpower og Dovre Safety har fått tilbud om å foreta den uavhengige gjennomgangen.Brennpunkt-programmet er bygget på en rapport som geologiprofessor Nils Spjeldnæs har utarbeidet. Der etterlyser han nødvendige forhåndsanalyser for sikkerheten før valget om en eller to tunneler ble tatt. I rapporten skriver han også at det i dag er en risiko for steinsprang, og at om det skjer ulykker er det små muligheter for redning. Disse forholdene ble onsdag bestemt avvist av Flytog-ledelsen og av styremedlem Olaf Melbø, som tidligere har vært viseadministrerende direktør i NSB Gardermobanen AS.- Vi vil ikke kommentere avgjørelser om en eller to tunneler som ble tatt før byggingen tok til, men det er foretatt hele 18 forskjellige analyser av sikkerheten knyttet til en tunnel. Og disse analysene var i det materialet som lå til grunn for Statens jernbanetilsyns driftsgodkjennelse, sier Melbø.Melbø sa videre at muligheten for en ulykke i en eller annen form vurderes som lavere i Romeriksporten enn i andre jernbanetunneler i Norge.- Etter min mening er det ikke risiko for steinsprang, sa Olaf Melbø.