— I dag er promillegrensen til sjøs 0,8. Dette er så høyt at det helt åpenbart påvirker evnen til å føre båter som blir stadig større og med større fartspotensial, sier direktør Terje Tørring i Motorførernes Avholdsforbund, til NTB.

Han krever at det må skje en tilpasning av promillegrensen på sjøen til 0,2, slik Sverige gjorde i fjor.

Den nye promillegrensen i Sverige gjelder for båter over 10 meters lengde eller for båter som går fortere enn 10 knop. I svenske farvann har kystvakten lov til å foreta stikkprøver av båtførere når som helst for å forebygge høy promille.

— Som på veien må norsk politi også få ressurser til å gjennomføre tilstrekkelig med promillekontroller, mener Tørring.

Etterlyser regelendring

Også regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket Midt-Norge ønsker å senke promillegrensen på sjøen. Han sier til NRK at det er på høy tid med en regelendring for å redusere båtulykkene som skyldes promillekjøring.

Regiondirektøren vil gå drastisk til verks, ikke bare når det gjelder promillegrensa.

— Man burde koble båtkjøring til bilkjøring, slik at hvis man kjører i fylla med båt, så mister man også retten til å kjøre bil, sier Tronstad, som understreker at dette er hans personlige mening, og ikke Kystverkets.

Regiondirektøren mener det ikke er tvil om at et strengere regelverk vil vise seg i et redusert antall båtulykker i Norge.

- Tilstrekkelig regelverk

Det er politimesteren i Vestfold uenig i. Hun mener at bedre holdninger vil redde flere liv på sjøen enn kontroller og påbud vil gjøre.

— Ytterligere påbud er ikke veien å gå, regelverket er etter vårt skjønn tilstrekkelig. Nå må vi alle sammen bidra til at enda flere bruker flyteplagg og opptrer ansvarlig. Vi kan ikke være overalt, men gode holdninger kan - og bør - finnes overalt og til alle døgnets tider, sier politimester i Vestfold, Marie Benedicte Bjørnland, i en pressemelding.

Regjeringen har ikke tatt stilling til forslaget om å redusere promillegrensen på 0,8 til sjøs. Det er foreløpig heller ikke aktuelt å innskjerpe kravet til bruk av redningsvest om bord i småbåter, ut over at det skal være vest til alle om bord, får NTB opplyst.