-Ett av tiltakene er å la veikontorene selv vurdere behovet for lavere fartsgrenser vinterstid. Vi har satt opp to kriterier: Det må enten være flere ulykker på strekningen i vinterhalvåret, eller det må ha en positiv miljøeffekt for beboere og bebyggelse i nærområdet, sier trafikkdirektør Bjørn Skoglund i Vegdirektoratet til Dagsavisen.

Vegdirektoratet vil også gjennomføre en markert reduksjon i antall 90-soner.NTB