Så langt er det bare pasienter med fysiske lidelser som er blitt sendt til utlandet for behandling. Før jul bevilget Stortinget 1 milliard kroner til pasientbrua, men bare halvparten av pengene ser ut til å bli brukt i år. Derfor vurderer Rikstrygdeverkets kontor for helsetjenester i utlandet nå også å sende andre grupper.

— Nå vurderer vi blant annet om dette skal gjelde psykiatriske pasienter. Denne typen pasienter er langt dyrere å få behandlet i utlandet, sier leder for kontoret, Jan Ove Nesse.

Gjennomsnittskostnaden for en pasient behandlet i utlandet har hittil vært 50.000 kroner.

NTB