Barnevernet i Skien vil ikke kommentere saken av hensyn til taushetsplikten, men ifølge Dagbladet skal jentens fedmeproblem være hovedbegrunnelsen for å frata morgen omsorgen.

Det skal være første gang barnevernet bruker overvekt hos barn som begrunnelse for at foreldre skal miste omsorgsretten

— Jeg har hatt mange barnevernssaker, men aldri vært borti noe lignende, sier morens advokat Jan Erik Granmo til avisen.

Han er rystet over at barnevernet vil plassere jenten i fosterhjem.

— Er foreldre med tjukke barn dårlige omsorgspersoner? spør han.

Saken er nå oversendt Fylkesnemnda for barnevernssaker i Telemark. Nemnden har ennå ikke fattet noen avgjørelse i saken.