Ahus har allerede besluttet at sykehuset blir kveldsåpent fra 2008, med prøvedrift neste år. På Sørlandet sykehus er det en utredning på gang som skal avsluttes til nyttår. Hvis konklusjonen blir positiv, vil det også her bli prøveprosjekt neste år, og ordinær kveldsdrift fra 2008, skriver Aftenposten.

Ahus-direktør Erik Normann ser på dette som et pasientvennlig tilbud.

— Slipper å ta fri

– På denne måten kan det gis et tilbud på ettermiddagen, når det er lettere å få fri fra jobb. Det blir også enklere å ha med pårørende, begge foreldre kan for eksempel bli med når barn skal til konsultasjon, sier Normann.

Andre eksempler er ungdom med kronisk sykdom som på denne måten kan slippe stadig å måtte ta seg fri fra skolen.

Foruten et bedre tilbud overfor pasientene, vil sykehusene spare penger. Tomme operasjonsstuer og kostbart utstyr som ikke er i bruk, er dyrt. I stedet for å stenge klokken 15, kan sykehusene være åpne til klokken 19 eller 20 om kvelden. Ventelister kan dermed bli kortere.

- Større kapasitet

– Større kapasitet er også et moment, men ikke minst dreier det seg om at utstyret vil være i bruk nesten dobbelt så mye som ellers – dermed lar dyre investeringer seg i større grad forsvare, sier Normann.

Direktør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus støtter Normanns vurderinger.

Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus planlegger å ha kveldsåpent fra 2008.