– Bergen er landets viktigste cruisehavn og en av Europas ledende. Skal vi beholde denne stillingen er det viktig at cruisetrafikken gjøres enda mer miljøvennlig, sier administrerende direktør Arthur Kordt i Bergensfirmaet European Cruise Services AS.

Han har sendt brev til Bergen kommune, ved byrådsleder Monica Mæland, for å få kommunen med i arbeidet for å gjøre cruisetrafikken mer miljøvennlig.

Kordt er av den mening at cruiseskipsrederiene har gjort en god del allerede, og viser til miljøprogrammer i verdens ledende cruiseskipsrederi, Carnival Cruise som kontrollerer 42 prosent av cruisetrafikken globalt, og som har mange anløp i Bergen.

**Les også:

Kommunen ønsker å stille opp**

Miljøprogram hos Carnival

I programmet inngår nullutslipp av avfall/avløpsvann, kildesortering og gjenvinning der det er mulig, bruk av mer miljøvennlige kjemikalier og obligatorisk miljøopplæring for mannskap og andre ansatte om bord.

Kordt etterlyser imidlertid BIRs muligheter til å ta imot avfall fra skipene.

– Det er to ulike systemer på skip og i land som ikke kan tilpassers hverandre. Dette må løses, mener Kordt.

Han slår fast at løsninger for avfall og utslipp er veldig viktig for en næring i sterk vekst.

Kordt viser i brevet også til kritiske røster til hva økt cruisetrafikk medfører av miljøbelastning.

Ensidig kritikk

– Dels har denne kritikken vært ensidig og preget av manglende kunnskap om hva cruisetrafikken faktisk gjør av miljøtiltak, og dels har den vært preget av lite funderte tanker om alternativ til denne form for volumturisme.

Han viser til Geiranger, og hevder at dersom alle turistene som kommer med cruiseskip skulle tatt fly, ville det innebære 5000 flyginger, samt stor busstrafikk som ville slippe ut flerfoldige ganger de utslippene som kommer fra cruiseskipstrafikken.

Arthur Kordt har besøkt flere nordamerikanske cruisehavner og mener Bergen bør kunne lære mye av hvordan amerikanerne har løst problemene med utslipp.

Lær av USA

– Både Seattle og Los Angeles har egne miljøprogrammer, og har blant annet tilrettelagt landstrøm for cruiseskip, i Los Angeles også for containerskip. Resultatet er omfattende reduksjon i utslipp. I Seattle er allerede utslippene redusert med 30 prosent. Det er elektrisitetsverket i Seattle som har tilrettelagt for dette opplegget, og cruiserederiene har fulgt opp med investeringer i tilkoblingsutstyr.

– Vi ber Bergen kommune og Bergen Næringsråd sette i gang et prosjekt for å lære av de cruisehavnene på USAs vestkyst som er kommet lengst i arbeidet. Slik kan Bergen bli en foregangshavn i Europa når det gjelder miljøtiltak, og legge grunnlaget for å bli Nord-Europas cruisehovedstad.

LEDENDE CRUISESKIPSBY: Bergen er landets desidert største cruiseskipshavn og ledende også i nordeuropeisk målestokk.