Administrerende direktør i Naturkraft, Ole Rønning, sa på Tjeldbergodden-konferansen onsdag at gasskraftverket som planlegges på Tjeldbergodden blir på størrelse med gasskraftverkene som skal bygges på Kårstø og Kollsnes, og som det allerede er gitt utbyggingstillatelse for.

Alle de tre kraftverkene blir på 400 MW og hver med en årlig produksjon tilsvarende 2,5 prosent av norsk kraftproduksjon i dag.

Rønning mener det er mer aktuelt å sette i gang byggingen av et gasskraftverk i Norge nå enn det noen gang har vært. Årsaken er det økt forbruket i Norge som har gjort oss mer og mer avhengige av import. I tillegg importerer vi kraft fra land som selv er i ferd med å komme i en importsituasjon, blant annet Sverige.

Rønning mener det er galt av Norge, som verdens mest energirike nasjon, ikke å ta ansvar for egen energidekning.

— Dette er en betenkelig utvikling, sier han.

Konsesjonssøknaden for gasskraftverket på Tjeldbergodden skal være klar våren 2002, og anlegget skal stå klart til produksjon i 2006/2007. Anlegget skal baseres på ny teknologi som tar sikte på å nyttiggjøre CO2 og NOx i produksjonen av algebasert fôr til fisk og andre organismer.