— Det er mye i den rapporten vi ikke kan ha sittende på oss, sier de to tidligere Sp-profilene til Bergens Tidende.

Etter det BT kjenner til, kommer begge om kort tid, gjennom sine advokater, til å ta ut stevning mot granskingsutvalget og muligens også mot landsrådets tidligere leder, Niels-Christian Bang. Det var landsrådet som bestilte rapporten. Rådet er nå lagt ned. Stangeland og Enger Lahnstein ønsker å få erklært flere av påstandene i rapporten døde og maktesløse.

Magnus Stangeland var president i Redningsselskapet i seks år frem til januar i år, mens partikollegaen Anne Enger Lahnstein forlot Stortinget i 2001 og ble generalsekretær i selskapet frem til utgangen av 2003.

- Uforstående

— Jeg stiller meg uforstående til store deler av innholdet i granskingsrapporten, sier Anne Enger Lahnstein.

Mange av forholdene som omtales i rapporten stammer fra hennes tid som generalsekretær. Det står blant annet at det fikk utvikle seg en ukultur i selskapet under hennes ledelse. «Kostnadene skjøt i været, og internkontrollen var ikke tilfredsstillende», skriver granskerne om Enger Lahnsteins periode som generalsekretær.

— Jeg kan ikke ha begrepet ukultur hengende ved meg. Dette kjenner jeg et sterkt behov for å tilbakevise, sier den tidligere partilederen i Sp. Hun er nå fylkesmann i Østfold.

Det er med blandede følelser hun går til korstog mot granskerne.

— Det er trist for den gode saken Redningsselskapet representerer, sier hun.

Ble lamslått

— Hvilken kontakt hadde du med granskerne før rapporten ble skrevet?

— Jeg hadde noen samtaler med dem, men ser svært lite av det jeg sa til dem igjen i rapporten. Jeg ble rett og slett lamslått da jeg fikk lese den.

Hun har engasjert advokat Erik Keiserud for å vurdere hvordan hun best kan få renvasket seg. Magnus Stangeland får tilsvarende bistand fra advokatene Svein Aage Valen og Pål W. Lorentzen i advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund AS i Bergen. Alle tre er eksperter på injurielovgivningen.

Notat til sentralstyret

— Vi har sendt et fyldig notat til sentralstyret i Redningsselskapet og til granskingsutvalget, sier advokat Valen.

— Nå vurderer vi de rettslige sidene av saken, tilføyer han.

For Enger Lahnstein er status den samme. Advokat Keiserud har utarbeidet en lengre skriftlig utredning, og vurderer nå jusen i påstandene mot sin klient.

I motsetning til Anne Enger Lahnstein, har granskingsutvalget anbefalt Redningsselskapet å politianmelde Magnus Stangeland. Utvalget går langt i antyde at eks-presidenten opptrådte økonomisk uhederlig da selskapet kjøpte supplybåten «Skandi Beta». Granskingsutvalget peker på at Stangeland var pådriver for kjøpsavtalen, og hevder det ble betalt overpris for det over tjue år gamle fartøyet.

— Det er mye i granskingsrapporten som plager meg, men påstandene rundt kjøpet av «Skandi Beta» gnager aller mest, sier Magnus Stangeland.