— Jeg aksepterer at foretaksmøtet har gjort et vedtak om hvordan operasjonsvirksomheten innen nevrokirurgi skal organiseres på Vestlandet. Men jeg er uenig i innholdet i vedtaket, sier Kvaløy til Bergens Tidende.

Tirsdag kveld rykket han opp fra å være nestleder til å bli leder i styret for Helse Stavanger.

Kvaløy, som var fylkesordfører i Rogaland den gang fylkeskommunene fremdeles eide sykehusene, gir seg og styret i helseforetaket frist til 19. juni til å konkludere i den opphetede striden.

— Da skal vi i styret ha en gjennomgang av vedtaket styret i Helse Vest gjorde 23. mai. Vi vil se hvilke konsekvenser det får for tilbudet innen nevrokirurgi på Stavanger Universitetssykehus, sier han.

Oppklare misforståelser

Han regner med at denne gjennomgangen både vil bidra til å oppklare misforståelser og også dokumentere hvilke endringer vedtaket vil innebære for sykehustilbudet i Stavanger-regionen.

— Først når vi har fått vurdert konsekvensene, vil jeg vurdere om jeg som styreleder kan leve videre med vedtaket, sier Kvaløy.

Han understreker at det nå må bli ro i helseregionen og i Helse Stavanger.

— Bare slik kan vi fortsette å bygge opp Helse Stavanger som et av landets beste sykehus, sier han.

Styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, sier at han regner med at det nye styret i Helse Stavanger vil gjøre sitt for å skape ro i helseregionen.

— Kvaløy aksepterer i motsetning til den forrige styrelederen, Steinar Olsen, foretaksmøtets avgjørelse. Det er en viktig prinsipiell forskjell. Det gir oss et godt grunnlag for å gjenopprette roen i helseregionen, sier han.

Styret i Helse Stavanger har 11 medlemmer. Syv av medlemmene er oppnevnt av eier, Helse Vest, som valgte å skifte ut fire av disse styremedlemmene.

- Rå maktbruk

Helse Vests visedirektør, Helge Bryne, var en av dem som ble sittende.

— Rå og useriøs maktbruk er kommentaren som går igjen blant forkjemperne for hjernekirurgi i Stavanger.

— En særdeles ugrei måte å løse en konflikt på, er Steinar Olsens, tidligere styreleder i Helse Stavangers kommentar til Rogalands Avis.

En av Olsens viktigste støttespillere i Helse Vest-styret, Ellen Solheim (KrF), er også skuffet.

— Jeg hadde håpet på dialog, sier hun til Stavanger Aftenblad.