Les mer hos Aftenposten.no.

Milevis med moderne veistrekninger. Mer kollektivtrafikk med høyere driftskostnader. Skrantne fylkesveier som fylkene nå selv skal betale opprusting og vedlikehold av. Nye broforbindelser som skal erstatte ferger.

Dette er noen av årsakene til at norske bilister i årene som kommer vil bli avkrevet mer bompenger.

Våre saker om Nasjonal Transportplan leser du her

Mange unntak Nasjonal transportplan (NTP) understreker at bompenger i fremtiden skal tas inn etter at en vei er bygget, ikke før eller underveis. Det blir likevel flere unntak, som der ferger skal avløses av broforbindelse, og rundt byer, der bompenger løpende finansierer vei— og kollektivvirksomhet.

Samferdselsdepartementet bekrefter at man lokalt kan søke om å få ta inn penger på forhånd for å komme fortere i gang med ønskede veistrekninger.

Intet tak

I NTP konstateres det at det ikke vil komme noe tak på antall bompengeprosjekter i Norge. Og at potensialet skal hentes ut hos bilistene, mest der det er flest av dem.

Hittil har Stortinget summarisk godkjent bompengeprosjekter etter hvert som søknadene har strømmet på. Nå ser Regjeringen, ved Samferdselsdepartementet, at omfanget kan bli så stort at det må settes grenser.

– Vi vil måtte se på belastningen totalt sett for bilistene i et område. I fremtiden kan det dukke opp saker der belastningen er for stor enkelte steder, sier statssekretær Geir Pollestad.

– Ser dere noen steder der smerteterskelen er i ferd med å nås?

– Nei, ingen som utmerker seg. Betalingsviljen er stor, ikke minst for prosjekter der ferger avløses av veiforbindelse.

– Nye veier, mer til kollektiv. Det vil ta av ytterligere med bompenger?

– Det handler om 60 milliarder de neste ti årene. Potensialet er høyt. Veldig mye vil tas inn rundt de fire største byene. Så skal vi huske på to ting, at folks betalingsvilje avhenger av at de ser at veinettet blir bedre, og at vi er forsiktig med å bruke bompenger til andre ting enn vei.

Venter på mer

Arne Sortevik (bildet), Frp-medlem i Stortingets komité for samferdsel, har derimot regnet ut at bilistene må ut med 75, ikke 60 milliarder frem til 2019.– Avbetalingskostnader kommer i tillegg til de 60. Er vi snille, sier vi 25 prosent. Da tvinges bilistene til å betale 75 milliarder på 10 år, mot 57 milliarder de 20 siste årene, sier han.

– Hva med fylkesveiene?

– Vi tror at fattige fylkeskommuner ikke vil få penger til å drifte tidligere statlige riksveier. De blir tvunget til å bruke bompenger. Vi ser også at et nytt EU-direktiv åpner for å bruke bompenger til klima— og miljøavgifter. Jeg er redd det bare er fantasien som setter begrensninger for bompenger i årene som kommer.

Si din mening om Nasjonal transportplan og bompenger.

Arkiv