Miljøvernminister Børge Brende (H) sier at dette er et viktig vedtak som ble gjort under Nordsjøkonferansen, som ble avsluttet i Bergen torsdag.

Frankrike, som selv driver med gjenvinning av atomavfall, gikk imot en revurdering av denne virksomheten.

På konferansen var det også enighet om at utslippene av radioaktive stoffer i sjøen skal reduseres hvert år framover.

Brende prøvde på konferansen å få de andre miljøvernministrene fra landene rundt Nordsjøen til å vedta et forbud mot sjøveis transport av atomavfall frem til gjenvinningsanleggene. Han fikk ikke gjennomslag for det. Men konferansen gjorde vedtak om å innføre restriksjoner i denne transporten, blant annet for å ta hensyn til fiskebestandene.

— Begge disse vedtakene innebærer en aksept for at utslipp og transport av radioaktive stoffer er skadelig for miljøet, sier Brende.

Han sier at det viktigste vedtak på konferansen er at all forvaltning av Nordsjøen skal være basert på det økosystemene kan tåle.

FORNØYD: Miljøvernminister Børge Brende.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen