I forslaget til den nye domstolsloven går regjeringen inn for opplysningsplikt om frimureri for dommere, slik at det blir mulig å undersøke om dommeren for eksempel er medlem av samme losje som motpartens advokat, skriver Klassekampen.

Domstolskommisjonen gikk opprinnelig ikke inn for en opplysningsplikt om frimureri, ettersom den antok at dette også ville omfatte en rekke andre organisasjonsmedlemskap. Harlem mener derimot at frimurerlosjene skiller seg ut ved at medlemskapet er lukket.

— Vi har ikke tenkt å komme med noen innsigelser til Harlems forslag, selv om det nok kan være noen av våre medlemmer som er uenige, sier styreleder i Den norske Dommerforening, Erik Elstad, til NTB.

(NTB)