Avinor planlegger å bruke 1,5 milliarder kroner på sikkerhetstiltak på norske flyplasser i årene fremover. Hvilke tiltak som blir aktuelle avhenger av hvordan terrortrusselen til enhver tid vurderes:

– Til nå har tiltakene vært hendelsesorienterte. Overvåking har avslørt ting som krever oppfølging. Vi håper at vi etter hvert får en mer risikoorientert utvikling. Sikkerhetstiltakene bør følge samfunnsutviklingen når det gjelder hva folk oppfatter som akseptabel kontroll i forhold til personvern og personlig integritet, sier sikkerhetssjef Ole Folkestad i Avinor.

– Er terskelen for hva som aksepteres forskjellig i Norge fra hva amerikanere aksepterer?

– Det er mulig. Norge må følge de internasjonale flysikkerhetstiltakene, men vi har i tillegg vår egen strategi. Sikkerheten kommer da selvsagt først. Men vi prioriterer samtidig høyt at vi vil avvikle køen i sikkerhetskontrollen raskere og med redusert irritasjon for passasjerene, sier Ole Folkestad.

Sikkerhet før effektivitet

Mye har skjedd innen flysikkerheten i de siste årene etter terrorangrepene i USA den 11. september 2001. Først kom røntgenmaskinene som gjennomlyser håndbagasjen og skanning av passasjerer med metalldetektor. Senere fulgte en lang liste over gjenstander som er forbudt i håndbagasjen, ekstra sjekk av PC-er og plastposten for lightere og andre beholdere med flytende væske. Flasker regnes ikke som potensielle slagvåpen og står derfor ikke på listen gjenstander som det er forbudt å ta med om bord i fly. Derfor kan man før en utenlandsreise gå i taxfree-butikken og kjøpe en vin eller brennevinsflaske.

Sikkerhetssjef Ole Folkestad i Avinor utelukker ikke at en ekstra sikkerhetskontroll av passasjerer ved ombordstigning kan bli nødvendig.

Stadig nye kontrolltiltak er innført og for mange, også datatilsynet og politikere, fløt begeret over nylig. Da foreslo Avinor å prøve ut kroppsskanning av passasjerer med radiobølger som kan avsløre om de har farlige gjenstander under klærne.

Avinor i tenkeboksen

– Vi trodde at kroppsskanning ville være et akseptabelt alternativ til håndsøk på kroppen som mange reisende finner krenkende, sier Ole Folkestad.

Forslaget er nå utsatt, men Avinor håper å komme i gang med det i løpet av 2008.

– Det kom en del reaksjoner som vi ikke hadde tenkt på og omtalen i media skapte misforståelser, sier Folkestad.

Avinor har nå gått i tenkeboksen for hvordan de skal introdusere nye sikkerhetstiltak.

–Vi har full forståelse for at de reisende er skeptiske. Vi må bare gjøre hjemmeleksen bedre når det gjelder presentasjon og begrunnelse. Det overordnede målet er at kontrollen skal gå raskere og være mindre stressende for passasjerene, sier Ole Folkestad.

Raskere på Flesland

Mye er gjort det siste året på Flesland for å øke effektiviteten uten at det har gått ut over kvaliteten på sikkerhetskontrollen. Det forteller Avinors sikkerhetssjef ved Bergen lufthavn Flesland, Lasse Solberg.

– Jevnlig måler vi effektiviteten for å se hvor lang tid passasjerene bruker på å komme gjennom sikkerhetskontrollen. I gjennomsnitt tar det nå 6 minutter, sier Solberg.

– God kvalitet på kontrollen slik at sikkerheten til flypassasjerene er ivaretatt, er førsteprioritet i kontrollvirksomheten. Vi har jobbet intenst siste året med å kurse personalet til Securitas – selskapet som har kontrakt på sikkerhetskontrollen hos oss. Det er lagt vekt på god kundebehandling og hvordan de 175 vekterne samtidig kan bidra til en rask avvikling av køene, sier Solberg.

Utvider kapasiteten

– Kan vi vente nye typer utstyr i sikkerhetskontroll på Flesland?

– Det er det ikke tatt beslutning om. Men vi har startet planlegging av en utvidelse av kontrollkapasiteten. For å avvikle veksten i tallet på flypassasjerer på reise ut fra Flesland, trenger vi flere sluser og å øke tallet på kontrollpersonellet. I tillegg ønsker vi å bedre facilitetene for publikum som skal gjennom sikkerhetskontrollen, sier han.

– Er det reisende publikum blitt flinkere til å unngå de forbudte tingene i håndbagasjen og i påkledningen?

– Ja, men fortsatt er det mange som ikke kjenner reglene. Mest syndes det mot forbudet mot å ta med større mengder flytende væske, sier Lasse Solberg.

STOPP: Sikkerhetssjef Lasse Solberg blir sjekket for hånd fordi passeringen av portalen avslørte at han ikke hadde lagt fra seg mobiltelefonen.
EFFEKTIV: Sikkerhetskontrollen går nå raskere unna enn før på Flesland. Opptil 1000 passasjerer i timen kan sluses gjennom kontrollen og dermed slipper de reisende å stå i lange køer.
FINGERKONTROLL: På SAS-avgangene er det valgfritt om du vil identifisere deg ved hjelp av fingerkontroll ved innsjekking og ombordstigning på flyet. Straks flyet er landet, slettes denne informasjonen.
BOSS: Hver dag kastes store mengder brus- og vannflasker, solkremtuber og annet som ikke tillates tatt med gjennom sikkerhetskontrollen. Fra fredag kveld til mandag morgen fylles 35 bosspann med slikt innhold.