Det er distriktsbokhandelen som står i fare for å forsvinne.

Salget av skolebøker til grunnskolen og videregående som har vært ryggraden for mange små butikker, er i dag borte. Den nye bokavtalen og en delvis nedregulering for to år siden sørget for dette.

Skolebøkene utgjorde for de små bokhandlene opptil 40 prosent av omsetningen. For å overleve må bokhandelen selge mer av andre bøker, det vil si skjønnlitteratur og generell litteratur.

Totalt er det i dag til sammen i overkant av 620 bokhandlere i Norge.

Villig Giske

Kulturminister Trond Giske har sagt ja til å treffe bokhandlerne neste mandag for å diskutere et forslag til en nye støtteordning for de utrydningstruede utsalgene.

– Vi foreslår en ordning der 50 bokhandler får et støttebeløp på 100.000 kroner hver i året. Hvis dette fungerer, så kan ordningen utvides, sier direktør Randi Øgrey i Bokhandlerforeningen.

5 millioner kroner skal inngå i spleiselag med bransjen slik at de små bokhandlene kan satse på skjønnlitteratur og ha utgivelsene av ny norsk litteratur i butikken.

Litteraturfestival

Under den store litteraturfestivalen på Lillehammer denne uken møtes bokbransjen torsdag og fredag for å diskutere bokavtalen som skal gjelde fram til 2010.

Siri Strømmevold, leder for Fri Bokhandel som organiserer alle distriktsbokhandlene sier at det haster å finne en løsning.

– Vi kan ikke vente to år på dette. I løpet av den tiden vil mange av butikkene gå over ende. Disse mindre kommunene og stedene vil bli stående uten bokhandel. Kjedene er ikke interessert i å etablere seg her, sier hun.

Strømmevold vil ikke tallfeste hvor mange som er i faresonen, men antyder at flere titall av disse butikkene kan forsvinne den første toårsperioden.