– Vi håper å starte forskningsprosjektet til høsten etter å ha rekruttert 40 personer som lider av spilleavhengighet i bergensdistriktet, sier førsteamanuensis Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen til Dagsavisen.

Det er tre typer medikamenter som er blitt brukt i internasjonale behandlingsstudier av spilleavhengige: Såkalte lykkepiller, opiatantagonister som blokkerer effekten av opiater i sentralnervesystemet, og stemningsstabilisatorer som litium og antiepileptika.

– Generelt sett mener man at medikamentene påvirker områder i hjernen som har med impulskontroll å gjøre, og at man hemmer opplevelsen av belønning ved å spille, sier Pallesen.

Det antas at om lag 70.000 nordmenn har alvorlige problemer med pengespill.

SCANPIX