— Vi ønsker et privat eierskap av lokale investorer, næringsliv, kommuner og eventuelt Hordaland fylkeskommune, så lenge den består. Det sier tredjekandidat på Høyres stortingsliste i Hordaland, Øyvind Halleraker.

Halleraker, som etter alle solemerker får Stortinget som sin neste arbeidsplass, sier at partiet vil reise forslaget tidlig i kommende fireårsperiode. Sist Høyre gjorde det samme for om lag fem år siden, fikk partiet støtte fra Fremskrittspartiet i KrF, men oppnådde ikke flertall.

— Fylkestinget har tidligere ønsket dette. Med de meningsmålingene vi nå opplever, ligger det an til flertall også på Stortinget, dersom de samme partiene mener det samme som sist. Kommer Høyre i regjering, vil forslaget kunne bli reist forholdsvis raskt, sier Halleraker.

I dag er alle stamflyplasser og kortbaneflyplasser eid av staten. Nå ønsker Høyre å arbeide for at de store norske flyplassene kan åpnes for lokalt eierskap. På denne måten kan man selv fastsette eksempelvis landingsavgifter og dermed fritt tilrettelegge for nye flyruter.

— Flesland har i år budsjettert med 3,4 millioner passasjerer, inntekter på 450 millioner kroner og et overskudd på 273 millioner kroner. Med dagens statlige eierskap forsvinner det meste av overskuddet i kryssubsidiering av ulønnsomme flyplasser. Dette overskuddet ønsker vi skal blir værende på lokale hender for å kunne møte fremtidens behov for utbygging av flyplassen. Det må være statens, og ikke de lønnsomme flyplassenes oppgave å finansiere driften av de ulønnsomme flyplassene man vil opprettholde, hevder han.

Halleraker fremholder at kapasiteten på Flesland snart er sprengt. Behovet for ombygging og utvidelser av både passasjerterminal og oppstillingsplasser for fly er stort. I dag har ikke Luftfartsverket penger til dette. Økt innflytelse

Halleraker sier at både fergefri stamvei og en fremtidsrettet flyplass blir stadig viktigere for både næringsliv og reiseliv i Bergensområdet. Han mener det er uakseptabelt at lokale myndigheter ikke har noen innflytelse på utviklingen av flyplassen.

Han synes også at lokalt eierskap er viktig for å kunne utvikle nye flyruter. Dette har man sett både på Torp ved Sandefjord og flyplassene i Newcastle og Manchester, der man med aksjeselskaper som eiere har tilrettelagt for- og opplevd sterk trafikkvekst og nye flyruter.

Fisketransporten

Halleraker legger til det er viktigere enn noen gang å legge til rette for flytransport av norsk fisk ut i verden. - Denne trafikken vil vokse kraftig. Som landets havbrukshovedstad er det avgjørende at Bergen har en dominerende posisjon i fisketransporten med store fly. Her vil Flesland få knallhard konkurranse av både Sola og den privateide Lista flyplass, som også kan ta imot de største transportflyene i verden, hevder Halleraker.

OVERSKUDD: Flesland flyplass har i år budsjettert med 273 millioner kroner i overskudd. Med dagens statlige eierskap forsvinner det meste av overskuddet i kryssubsidiering av ulønnsomme flyplasser. Dette vil Høyre sette en stopper for. (ARKIVFOTO: KNUT STRAND)