Bergens Tidende presenterte i går en liste over prisene i private barnehager i Bergen. Listen som er utarbeidet av Bergen kommune, viste at 60 av 151 barnehager har unnlatt å redusere foreldrebetalingen — til tross for økt statsstøtte.

— Vil dere gjøre noe overfor barnehager som ikke senker prisene?

— Vi har i et brev til samtlige barnehager minnet om intensjonen bak den økte støtten. For private eiere har vi presisert at det ikke er lov å ta ut mer privat utbytte. Vi har heller ikke fått indikasjoner på at det har skjedd. Kommer det slike innspill til oss vil vi undersøke.

På vei ned

Samtidig ser Dåvøy at barnehageprisene generelt er på vei ned. En rapport departementet har fått utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund viser at barnehageprisene i Norge er på vei nedover - også i private barnehager. Ifølge denne rapporten er snittprisen i kommunale barnehager 2600 kroner og i private barnehager vel 2800 kroner.

— Dette viser at vi har tatt et kjempeskritt i riktig retning i forhold til målet om makspris på 2750 fra 1. mai neste år, sier Laila Dåvøy til Bergens Tidende.

Bare etter søknad

Fra neste år blir det en annen og sterkere styring av samtlige barnehager, varsler Dåvøy. Hele økningen i statsstøtte er lagt inn i en skjønnspott på nærmere en halv milliard. Disse pengene skal deles ut etter søknad til de barnehagene som må ha økt støtte for å få ned foreldrebetalingen.

— Dette grepet tar vi utelukkende av hensyn til målet om å få ned foreldrebetalingen. Prisen skal ned, også i private barnehager, og vi vil styre med hard hånd for at det skal skje, sier Dåvøy og legger til:

— Jeg innser at noen kommuner som selv har satset mye på barnehager føler denne fremgangsmåten urettferdig. Men i denne omgang er jeg nødt til å heve blikket, sier Laila Dåvøy til Bergens Tidende.

På listen i gårsdagens avis var Bergen barnehage i Bergenhus bydel havnet blant dem som ikke har redusert prisen. Det var ikke riktig. I Bergen barnehage er prisen kuttet med 200 kroner fra 3260 til 3060.

HARD HÅND: - Prisen skal ned, også i private barnehager, og vi vil styre med hard hånd for at det skal skje, sier Laila Dåvøy til BT. <p/> ARKIVFOTO