.

ATLE ANDERSSON

— Nå skal vi først ha en kritisk gjennomgang av hvordan vi bruker midlene på det ruspolitiske området, og se om vi kan få en bedre utnyttelse av disse pengene. Deretter skal vi vurdere om det blir aktuelt å styrke den økonomiske innsatsen, sier statssekretær Tore Hagebakken i Sosial- og helsedepartementet. Statsråd Guri Ingebrigtsen er i USA, og var ikke tilgjengelig for kommentar i går kveld.

— Fagrådet mener det er behov for en milliard kroner til gjennomføringen av en straksplan?

— Jeg kommenterer ikke konkrete beløp, sier statssekretæren.

— Russituasjonen blir beskrevet som dramatisk og ute av kontroll?

— Ja, situasjonen er alvorlig. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en handlingsplan mot rusbruk - altså ikke en plan, men en handlingsplan, understreker Hagebakken.

— Hva skal den handlingsplanen munne ut i?

— Vi gjennomgår ressursbruken på området og kommer til å foreslå tiltak for å styrke arbeidet mot rusmisbruk. Derfor er vi glad for alle ideer og innspill, inkludert initiativet fra Fagrådet innen Rusfeltet.

— Når vil handlingsplanen foreligge?

— Det er for tidlig å si. Men departementet gir dette høy prioritet. Etter at Ap-landsmøtet vedtok at regjeringen skulle legge frem en handlingsplan mot rusbruk, gikk departementet umiddelbart i gang med arbeidet, sier Hagebakken.

Fagrådets kritikk mot bevilgningen på en million kroner til antidop-arbeidet i housemiljøet, besvarer Hagebakken slik:

— Jeg tror de som jobber med å bekjempe rusproblemet blant unge i Oslo er veldig glad for den millionen de fikk.