Det er opplysningene om at de fire siktede fra moskédramaet i Oslo plutselig er satt fri som opprører Hagen. Han sier til Bergens Tidende at dette både er lettvint, forkastelig og dessuten lite oppfinnsomt.

Feil signal

– Det er jo fullstendig forkastelig å kapitulere på denne måten på grunn av såkalt plassmangel. Hva slags signal vil vel dette gi til lovbrytere når de slipper så lett unna! Men vi har dessverre sett i lengre tid at kriminelle bare løslates uten videre.

– Men er det ikke plass, så er det ikke plass?

– Vi kan ikke la bygningsmessige hensyn være det avgjørende. Jeg er sikker på at hotellkongen Olav Thon vil ordne opp i det problemet, og Securitas har gode forutsetninger for å stille mannskap. Slike praktiske hensyn kan ikke være noe avgjørende hinder for å unngå de farlige tilstander vi nå er vitne til, sier Carl I. Hagen videre.

Lange køer

Politiadvokat Kristin Rustad uttalte til Aftenposten torsdag at løslatelsen av de fire siktede fra moskéoppgjøret kan være veldig ødeleggende for den videre etterforskningen.

– Dette problemet har vi stadig vekk. Det er et veldig press på fengselskapasiteten på Østlandet, sier hun.

2483 personer står i soningskø i Norge, og verst er det i Bergen. Her står omkring 500 personer i kø. De siste årene har Hordaland politidistrikt med jevne mellomrom løslatt varetektsfanger på grunn av plassmangel.

Kapasiteten i Bergen Fengsel er sprengt. Fanger blir ofte sittende i dagevis i politiarresten, selv om regelen er at de skal overflyttes etter 24 timer.

Cellemangelen fører også til at varetektsfanger blir sendt landet rundt på politiets regning. Reiseutgiftene beløp seg ofte på millioner årlig. Ledelsen i politiet har betegnet ressursbruken som «meningsløs», og mener fangeflyttingen går ut over kvaliteten på annet politiarbeid.

Les også: Hagen vil lære av SVs fadeser

Helge Hansen