• Vi skal bli bedre enn den forrige regjeringen til å bekjempe tvangsekteskap, og vi skal ta imot flere kvoteflyktninger. Dessuten skal vi satse sterkere på norskopplæring.

Bjarne Håkon Hanssen har store ambisjoner om å lykkes bedre på flere områder enn Erna Solberg i de fire årene hun hadde hånd om innvandringspolitikken.

Men hovedtrekkene i asylpolitikken ligger likevel fast. Der er det ingen nevneverdig forskjell mellom ham og henne.

Men FNs Høykommissær for flyktninger vil merke forskjellen ved at en ny kost har overtatt: Antallet kvoteflyktninger skal øke fra 1000 til 1500 på årsbasis.

— I forhold til familiegjenforeningspolitikken er jeg er usikker på om den beste løsningen er å følge danskenes eksempel, som har en aldersgrense på 24 år for gjenforening. Jeg vil vente med å konkludere til slutten av året når vi legger frem forslag til ny utlendingslov, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

I samtale med BT understreker han at nøkkelen til suksess for nye landsmenn ligger i gode språkkunnskaper. Dette er alfa og omega for å lykkes på arbeidsmarkedet. I dag er nye innvandrere pliktig til å ta en toårig opplæring i norsk. Dette er fulltidsjobb.

— På dette punktet har vår integreringspolitikk hittil vært ganske naiv, sier han kontant.