— Statens pensjonsfond skal gjøre det tydeligere at vi sparer til pensjonene. Dermed er det ikke lenger snakk om å bruke ekstra av Oljefondet. Spørsmålet framover blir hvor mye vi skal ta av Pensjonsfondet, som er der for å trygge våre og våre etterkommeres pensjoner, sa Foss da han redegjorde for den avgående Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett i Stortinget fredag.